Dịch vụ làm bằng Đại Học

Các loại Bằng Đại Học, Cao đẳng có kèm theo Bảng điểm và bản Công chứng.